Skip Navigation Links

Witamy w serwisie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Humanitas

Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz MBA i LLM. 
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Wyższej Szkoły Humanitas i posłużą do wydrukowania wszystkich niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji. 

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
- skan kolorowy zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego) - nie dotyczy studentów studiów podyplomowych
- dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców paszport),
- świadectwo dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy studiów II stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów MBA i LLM).

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na dokumencie tożsamości.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym prosimy o skontaktowanie się drogą mailową lub telefoniczną z Działem Rekrutacji:

STUDIA I, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
telefon: 32/363-12-06
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE:
telefon: 32/363-12-27
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

STUDIA MBA/LLM:
telefon:+48 538 020 103
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

KANDYDACI Z ZAGRANICY:
telefon:+48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl


Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our site and adapt it to your individual needs, we use the stored with cookies information from the end-users' device. Users can control cookies using their web browser settings. If you continue to use this site, without changing your browser settings, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.

Not Found Not Selected