Witamy w serwisie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Humanitas

Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Wyższej Szkoły Humanitas i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
- dowód osobisty,
- świadectwo dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studiów jednolitych magisterskich),

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny (dotyczy studiów podyplomowych) w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji:
telefon: 32/363-12-06
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

W przypadku pytań dot. studiów podyplomowych prosimy o kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych
telefon: 32/363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

Rozpocznij rejestrację:


B��d

Uwaga

Sukces